Pages

Friday, 27 February 2015

My Mihi by Jacob

My Mihi

 • O lou mauga o Vaea
 • O lou vai o Liua le voui o sina
 • Ou te alu i le aoga a panmure bridge
 • O igoa o Tina o ou matua o Onolina ma Tilali
 • O lgoa o tarna o ou matua o Sio ma Faaosa
 • O le igoa o lou Tama o Sione
 • O le igoa o lou Tina o Rosita
 • O le igoa o lou faiaoga o Miss Paton
 • E 8 ou tausaga
 • Ou te sau i Samoa
 • Ou te nofo i Panmure
 • O lou igoa o Jacob
 • O le igoa o lou aigo o Faaoso

No comments:

Post a comment